Med en fot i framtiden. Och vår gemensamma erfarenhet i ryggen.

På Lixon arbetar vi med långsiktigt företagande. Det betyder att vi lär oss av vår historia. Och planerar för framtiden.

”Vi har i koncernen stort fokus på ordning och reda, vilket hjälper oss
att växa.”

– Pernilla Nyby Wilhelmsson, ekonomichef

Lixon startades 1993 av Henrik Kronlid i en fastighet i Partille. Det som började med trycksaker och reklamprodukter skulle snabbt expandera till biltvättar, fastigheter och försäljning av kontorsmaterial. Sedan dess har företagen blivit både fler och större.

På Lixon är vårt mål att skapa och förvalta företag så att de sätter nya standarder i sina respektive branscher. Den filosofin bygger på tanken om kvalitetsförbättringar genom kunskap, ordning och utveckling.

Det som särpräglar vår verksamhet är också insikten om att ett företag måste få utvecklas på rätt sätt. Förändringar sker inte för sin egen skull, utan vi planerar långsiktigt och i nära kontakt med personalen. Framförhållningen gör att alla vi som arbetar här har en god insyn i vad som krävs framöver.

Och målen för 2030. De förverkligar vi redan nu.

Vi bygger bolag och verksamheter som växer hållbart med världen runtomkring.

Ordning är en förutsättning för utveckling.

Lixon lägger stor vikt vid att skapa hållbara företag med ordning och reda i verksamheterna. När vardagen flyter finns det utrymme att verkligen utveckla både personal och företag.

Kundnytta. Det där som är bra för oss alla.

Våra företag skapar sådant som är bra för andra. Och därmed för oss alla. Från en mjukare biltvätt till skyltar som får kundens affärer och ekonomin att växa. Det är hållbart.