Vi bygger hela företag. Hela tiden.

Företag och människor mår bäst och utvecklas mest när verksamheterna är funktionella och smarta.

Om koncernen

Biltvätt, fastigheter och skyltar har något gemensamt.

Lixon Holding äger och förvaltar företag inom flera olika branscher. Det som binder oss samman inom de olika bolagen är en vision om bättre service för våra kunder, välfungerande företagande och riktigt bra personalpolitik.

0
Bolag
0
Anställda
0
Omsättning

Aktuellt